Citaten

"Middenin de moeilijkheid ligt de kans".

Albert Einstein

***********

"Om veel over anderen te weten te komen is het voldoende om over zichzelf na te denken".

Godfried Bomans

***********

"Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden".

Albert Einstein

***********

"Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was".

Albert Einstein

***********

"Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit".

Kahlil Gibran

***********

"Wie wil, zoekt een mogelijkheid.
Wie niet wil, zoekt een reden".

Russisch gezegde

***********

"De grootste revolutie van onze generatie is de ontdekking dat menselijke wezens de uiterlijke aspecten van het leven kunnen wijzigen door hun innerlijke geesteshouding te veranderen".

William James

***********

"Mens-zijn is een herberg,
Elke ochtend arriveert er een ander,
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op als een onverwachte bezoeker.
Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet die je huis heftig van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg voor een nieuwe verrukking,
De donkere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid…
treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet en noodt ze binnen.
Wees dankbaar voor wie er komt;
Ieder van hen is immers gezonden als een leidsman{vrouwe) van boven…"

Rumi

***********

"De psychische taak die een persoon voor zichzelf kan en moet stellen is niet om zich veilig te voelen, maar om onveiligheid te tolereren".

Erich Fromm

***********

"De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken".

Erich Fromm

 ***********

"De eerste oorzaak van het geluk huist in de geest, de uiterlijke omstandigheden vormen enkel nadelige of gunstige voorwaarden".

Matthieu Ricard

***********

"Zelfs al ben je een minderheid van één persoon de waarheid is en blijft de waarheid".

Ghandi

***********

"Wie zich werkelijk verdiept in de levens van hen die op deze aarde iets gepresteerd hebben, wordt telkens getroffen door het verschijnsel dat de eigenlijke kracht van die mensen een gebrek is geweest tot een kwaliteit omgebogen".

Godfried Bomans

***********

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Albert Einstein

***********

 

Ontmenselijnking

DE MENSELIJKE WAARDIGHEID

SPEECH DOOR PETER VANDERMEERSCH, voorbereid voor de Mars voor Vrijheid op 21/11/21 in naam van The Human Side, maar helaas niet uitgesproken omdat de demonstratie voortijdig werd afgebroken.
DE MENSELIJKE WAARDIGHEID


Wanneer een systeem afglijdt naar immorele en totalitaire diepten,

wanneer een systeem delen van de eigen bevolking uitsluit,

wanneer een systeem ingrijpt in de individuele gezondheid van de mens,

wanneer een systeem werkt via dwang, boetes en pasjes,

wanneer een systeem de tegenstem in de kiem smoort,

kortom wanneer een systeem ingrijpt in de vrije wil van het individu


dan is het meer dan ooit onze plicht als mens

om onze menselijke waardigheid hoog te houden,

om in onze kracht te gaan staan en te blijven staan,

om afstand te nemen van een dergelijk systeem.


Onze menselijke waardigheid is een onaantastbaar goed

dat we onder geen enkel beding kunnen en mogen afgeven.


Onze menselijke waardigheid bestaat erin dat we in staat zijn om zelf te denken,

om zelf op zoek te gaan naar informatie,

om zelfstandig een eigen oordeel te vormen

en van daaruit ook zelfstandig te handelen.


Worden we niet zelf actief

en stappen we mee in het ons van bovenaf opgelegde verhaal

dan verliezen we onze menselijke waardigheid.

We ont-menselijken dan onszelf.


De vrijheid die men ons voorhoudt is geen werkelijke vrijheid!

Men vraagt ons mee te stappen in een onlogisch verhaal

en noemt dit solidariteit en verantwoordelijkheid.

Het niet volgzaam meegaan wordt egocentrisme en onverantwoordelijkheid genoemd.


De gezondheid van ons allen kan nooit een zaak zijn die vanuit een collectief of de overheid wordt bepaald.

De individuele gezondheid is net het punt waar het individu de grootste verantwoordelijkheid moet krijgen en zelf keuzes mag maken.

Wanneer we dit doen, dan pas nemen we onze verantwoordelijkheid op en zijn we echt solidair.


Afstand nemen van een immoreel en totalitair systeem doen we niet door dit systeem te bevechten.


Afstand nemen doen we door op een geweldloze manier zelf een betere vorm te ontwikkelen, door een nieuwe cultuur op te bouwen die gedragen wordt:


door verbinding in plaats van isolatie,

door warmte in plaats van kilte en hardheid,

door eerlijkheid in plaats van leugens,

door het open gesprek in plaats van eenzijdige propaganda,

door polariteitsvrije communicatie in plaats van polarisering en tweedeling,

door bezieling in plaats van controle en macht,

door meer bewustzijn te ontwikkelen in plaats van vernauwing of massahypnose,

door introspectie in plaats van projectie,

door zelf te denken in plaats van voor ons te laten denken,

door inhoud in plaats van leegte,

door de mens te bekijken als een spiritueel wezen in plaats van een louter mechanisch wezen,

maar vooral door menselijke waardigheid in plaats van ontmenselijking.


Op de ruïnes van de huidige systemen dienen we deze nieuwe ideeën te zaaien. De bodem ligt meer dan klaar om deze nieuwe visies en idealen te laten kiemen.


De toekomst is aan een maatschappij die niet meer van bovenaf bepaald wordt,

aan een maatschappij waarin het individu zijn gezondheid, zijn bewustzijn en zijn integriteit meer en meer in eigen handen zal nemen.


En die integriteit begint bij elk gesprek en elke handeling die we vandaag reeds stellen.


Wat er ook op ons afkomt, en waar men ook mee dreigt,

er is geen kracht opgewassen tegen een verzameling van individuen die in zijn menselijke waardigheid staat en blijft staan,

die zelfstandig denkt en een nieuwe cultuur wil opbouwen op basis van meer bewustzijn, meer verbinding en echte innerlijke vrijheid.


Bron:

Peter Vandermeersch

voor The Human Side

21/11/2021


 

Website door Alexander Struelens