Citaten

"Middenin de moeilijkheid ligt de kans".

Albert Einstein

***********

"Om veel over anderen te weten te komen is het voldoende om over zichzelf na te denken".

Godfried Bomans

***********

"Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden".

Albert Einstein

***********

"Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was".

Albert Einstein

***********

"Als we elkaar allemaal onze zonden zouden opbiechten dan zouden we elkaar allemaal uitlachen om ons gebrek aan originaliteit".

Kahlil Gibran

***********

"Wie wil, zoekt een mogelijkheid.
Wie niet wil, zoekt een reden".

Russisch gezegde

***********

"De grootste revolutie van onze generatie is de ontdekking dat menselijke wezens de uiterlijke aspecten van het leven kunnen wijzigen door hun innerlijke geesteshouding te veranderen".

William James

***********

"Mens-zijn is een herberg,
Elke ochtend arriveert er een ander,
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op als een onverwachte bezoeker.
Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet die je huis heftig van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg voor een nieuwe verrukking,
De donkere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid…
treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet en noodt ze binnen.
Wees dankbaar voor wie er komt;
Ieder van hen is immers gezonden als een leidsman{vrouwe) van boven…"

Rumi

***********

"De psychische taak die een persoon voor zichzelf kan en moet stellen is niet om zich veilig te voelen, maar om onveiligheid te tolereren".

Erich Fromm

***********

"De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken".

Erich Fromm

 ***********

"De eerste oorzaak van het geluk huist in de geest, de uiterlijke omstandigheden vormen enkel nadelige of gunstige voorwaarden".

Matthieu Ricard

***********

"Zelfs al ben je een minderheid van één persoon de waarheid is en blijft de waarheid".

Ghandi

***********

"Wie zich werkelijk verdiept in de levens van hen die op deze aarde iets gepresteerd hebben, wordt telkens getroffen door het verschijnsel dat de eigenlijke kracht van die mensen een gebrek is geweest tot een kwaliteit omgebogen".

Godfried Bomans

***********

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

Albert Einstein

***********

 

Vrij spreken


Wat onthult censuur? Het onthult angst. Julian Assange

Als iedereen applaudiseert, vraag je dan af wat je fout gedaan hebt.
Als ze je censureren, vraag je dan af wat je juist gedaan hebt. Charles Caleb Colton

Wetenschap kan alleen floreren in een sfeer van vrije meningsuiting. Albert Einstein

Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. Desiderius Erasmus

Geheimhouding, censuur, oneerlijkheid en het blokkeren van communicatie bedreigt alle basisbehoeften. Abraham Maslow

Boeken kunnen niet vernietigd worden door vuur. Mensen sterven, maar boeken sterven nooit. Niemand en geen enkele kracht kan het geheugen afschaffen. In deze oorlog weten we dat boeken wapens zijn. En het is onderdeel van onze toewijding om ze altijd wapens te laten zijn voor de vrijheid van de mens. Franklin D. Roosevelt

Twee dingen vormen de basis van elke open samenleving – vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat. Als je die dingen niet heb dan heb je geen vrij land. Salman Rushdie

Denk zelf na en gun anderen het voorrecht om dat ook te doen. Voltaire

De vrijheid van meningsuiting kan worden afgepakt, en dan zullen we dom en stil als schapen naar de slachtbank worden geleid. George Washington

Website door Alexander Struelens