Een beetje anders

"Het onderbewuste leven heeft vensters naar uitzicht en deuren naar inzicht  die oneindig veel verder reiken dan de grenzen van de wereld van de werkelijkheid".

William James

Psychologie is als  wetenschappelijke studie nog maar heel jong. In die korte tijd hebben we  toch bedacht dat de enige manier om iets van onszelf te begrijpen die  van logisch redeneren is. We beredeneren alles - wat we voelen, waarom  dat is en hoe we het kunnen veranderen. Dit klinkt nog logisch. Er is echter meer  dan dat. Nadenken en vol overtuiging “willen” lijkt niet te volstaan om  te komen tot verandering.

Het overgrote deel van het lichamelijk en psychisch functioneren  wordt door het onbewuste gestuurd. Autonome systemen zoals ademhaling,  bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat u er bij na hoeft te  denken. Sterker nog, met uw bewuste psyche bent u meestal niet eens in  staat deze systemen te beïnvloeden. Bij psychische problemen speelt zich  meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Onbewuste verlangens,  angsten en overtuigingen (beleving) bepalen voor een groot deel ons  gedrag, stemmingen en gedachten. Het is dan ook dáár dat we aan het werk  gaan.

 

Website door Alexander Struelens