Links

artikels mbt actuele reorganisatie geestelijke gezondheidszorg

Gezien de actuele ontwikkelingen in de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg door Maggie de Block en de hiermee verbonden discussie over "Evidence Based Therapy" (EBT) is dit een interessante studie.


Ondanks wat de BFP/VVKP beweert, namelijk dat Evidence Based Therapy niet per se hoeft samen te vallen met geprotocolleerde cognitief-gedragsmatige kortdurende therapie (CGT), is dit in de praktijk vaak wel het geval. Men gaat er van uit dat EBT wetenschappelijk bewezen is omdat men onderzoek doet (naar wat per definitie niet te meten valt), en concludeert dat daarom deze therapievorm de meest efficiënte zou zijn.


Wetenschappelijk onderzoek signaleert dat de effect-groottes van deze CGT-therapieën vaak overschat wordt en dat er bij de Randomized Control Trails (RCT, een onderzoeksmethode waarbij CGT vergeleken wordt met een placebo-therapie gegeven door een graduaatstudent of zo) eigenlijk nauwelijks vergeleken wordt met goed uitgevoerde "gewone gesprekstherapieën".

U kan uw conclusies zelf trekken in bijgevoegd artikel :

http://jonathanshedler.com/wp-content/uploads/2018/05/Shedler-2018-Where-is-the-evidence-for-evidence-based-therapy.pdf

Bewustwording en uitsluitingsmaatregelen

https://lab.nos.nl/projects/jodenster/index.html?fbclid=IwAR0MEzTemjxnTa6CfgsOXvt0_wDrjzebjPYUc0aIMoCtGREnLGl_iBCs4v4

De menselijke waardigheid

Ontmenselijking

DE MENSELIJKE WAARDIGHEID

SPEECH DOOR PETER VANDERMEERSCH, voorbereid voor de Mars voor Vrijheid op 21/11/21 in naam van The Human Side, maar helaas niet uitgesproken omdat de demonstratie voortijdig werd afgebroken.
DE MENSELIJKE WAARDIGHEID


Wanneer een systeem afglijdt naar immorele en totalitaire diepten, 

wanneer een systeem delen van de eigen bevolking uitsluit, 

wanneer een systeem ingrijpt in de individuele gezondheid van de mens, 

wanneer een systeem werkt via dwang, boetes en pasjes, 

wanneer een systeem de tegenstem in de kiem smoort, 

kortom wanneer een systeem ingrijpt in de vrije wil van het individu 


dan is het meer dan ooit onze plicht als mens 

om onze menselijke waardigheid hoog te houden, 

om in onze kracht te gaan staan en te blijven staan, 

om afstand te nemen van een dergelijk systeem. 


Onze menselijke waardigheid is een onaantastbaar goed 

dat we onder geen enkel beding kunnen en mogen afgeven.


Onze menselijke waardigheid bestaat erin dat we in staat zijn om zelf te denken, 

om zelf op zoek te gaan naar informatie, 

om zelfstandig een eigen oordeel te vormen 

en van daaruit ook zelfstandig te handelen. 


Worden we niet zelf actief 

en stappen we mee in het ons van bovenaf opgelegde verhaal 

dan verliezen we onze menselijke waardigheid. 

We ont-menselijken dan onszelf.


De vrijheid die men ons voorhoudt is geen werkelijke vrijheid! 

Men vraagt ons mee te stappen in een onlogisch verhaal 

en noemt dit solidariteit en verantwoordelijkheid. 

Het niet volgzaam meegaan wordt egocentrisme en onverantwoordelijkheid genoemd. 


De gezondheid van ons allen kan nooit een zaak zijn die vanuit een collectief of de overheid wordt bepaald. 

De individuele gezondheid is net het punt waar het individu de grootste verantwoordelijkheid moet krijgen en zelf keuzes mag maken. 

Wanneer we dit doen, dan pas nemen we onze verantwoordelijkheid op en zijn we echt solidair. 


Afstand nemen van een immoreel en totalitair systeem doen we niet door dit systeem te bevechten. 


Afstand nemen doen we door op een geweldloze manier zelf een betere vorm te ontwikkelen, door een nieuwe cultuur op te bouwen die gedragen wordt: 


door verbinding in plaats van isolatie, 

door warmte in plaats van kilte en hardheid, 

door eerlijkheid in plaats van leugens, 

door het open gesprek in plaats van eenzijdige propaganda, 

door polariteitsvrije communicatie in plaats van polarisering en tweedeling, 

door bezieling in plaats van controle en macht, 

door meer bewustzijn te ontwikkelen in plaats van vernauwing of massahypnose, 

door introspectie in plaats van projectie, 

door zelf te denken in plaats van voor ons te laten denken,

door inhoud in plaats van leegte, 

door de mens te bekijken als een spiritueel wezen in plaats van een louter mechanisch wezen, 

maar vooral door menselijke waardigheid in plaats van ontmenselijking. 


Op de ruïnes van de huidige systemen dienen we deze nieuwe ideeën te zaaien. De bodem ligt meer dan klaar om deze nieuwe visies en idealen te laten kiemen. 


De toekomst is aan een maatschappij die niet meer van bovenaf bepaald wordt, 

aan een maatschappij waarin het individu zijn gezondheid, zijn bewustzijn en zijn integriteit meer en meer in eigen handen zal nemen. 


En die integriteit begint bij elk gesprek en elke handeling die we vandaag reeds stellen. 


Wat er ook op ons afkomt, en waar men ook mee dreigt, 

er is geen kracht opgewassen tegen een verzameling van individuen die in zijn menselijke waardigheid staat en blijft staan, 

die zelfstandig denkt en een nieuwe cultuur wil opbouwen op basis van meer bewustzijn, meer verbinding en echte innerlijke vrijheid. 


Bron: 

Peter Vandermeersch

voor The Human Side

21/11/2021


 

psychologische manipulatie

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/psychologische-manipulatietechnieken-op-de-massa-toegepast-voor-de-blijvende-covid-dictatuur/?fbclid=IwAR3ir2wsh1YlXejmWhrfKbZt0Dejdujw2e1-V9EXBrkjibZWFnttoOQJmxs

Digitale identiteit met al je persoonsgegevens? Als het aan Nederland en de EU ligt wel

https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/binnenland/2021/12/digitale-identiteit-digital-id-privacy-nederland-persoonsgegevens/?ck_subscriber_id=1296972582&fbclid=IwAR3Z-Nwc7-X_ZLH1vV4nobk_m2E-vUb3_c0GEdktVQ5YDJH-i8FRaeHEuqM

 

het bestreffend artikel (indien link verwijderd zou worden zoals er veel linken verdwijnen tegenwoordig na een factcheck):

 

Julia Osendarp | LinkedIn Binnenland 16 dec 2021 / 15:57 uur

Digitale identiteit met al je persoonsgegevens? Als het aan Nederland en de EU ligt wel

 

Een digitale identiteit, oftewel Digital ID, waar alle persoonsgegevens aan gekoppeld worden? Ja, overheden en tech-bedrijven pleiten ervoor. Het staat zelfs al in het regeerakkoord. Maar, waarschuwen wetenschappers, „dit is het einde van vrijheid”.

Onderzoeksplatform Follow The Money dook in deze materie en publiceerde afgelopen weekend hun bevindingen in een 22-pagina’s lang onderzoek. In het nieuwe regeerakkoord, dat gisteren verscheen, staat eenzelfde soort boodschap. „We geven mensen een eigen online identiteit en regie over hun eigen data.”

Coronapas was opstapje naar digitaal systeem

Want, blijkt uit het onderzoek, Nederland is een voorloper op het creëren van een digitale identiteit, op papier Digital ID of eID genoemd. En dat is volgens privacy-deskundigen niet al te best als het gaat over onze anonimiteit en privacybescherming.

Volgens de bronnen van Follow the Money, dat zijn er nogal wat in het stuk, is de coronapas de eerste stap in deze richting geweest. De Europese Commissie spreekt inmiddels al van een ‘digital wallet’, oftewel betalingssysteem. Ook werkt de Europese Commissie aan een zogenoemd blockchain-systeem. Hierbij worden gegevens niet verwijderd. En alle acties, transacties en bewegingen van de burger blijven permanent bewaard.

Nederland loopt voorop met Digital ID

Onze overheid in Den Haag, de EU in Brussel en tech-giganten blijken groot voorstander van de digitalisering van persoonsgegevens. Onder de betrokken bedrijven kun je denken aan Microsoft, Mastercard en Facebook. Zij blijken een groot aandeel te hebben in de ontwikkeling van de eID. Nederland gaat als eerste Europese land hiermee aan de slag.

Waar het momenteel alleen om de QR-code van het vaccinatiebewijs gaat, wordt dat volgens Follow the Money meer. Het coronabewijs was slechts het opstapje. Hoe dat werkt? Burgers laten bij overheden, banken en bedrijven hun digitale code (QR-code) zien. Die code is gekoppeld aan jouw naam, geboortedatum en geslacht. Maar ook biomedische gegevens door middel van gezichtsherkenning worden gebruikt. Daarmee staat bijvoorbeeld je oogkleur, gezichtsvorm en vingerafdruk digitaal geregistreerd.

Het idee is dat de burger zijn of haar eigen data bezit en zelf bepaalt wat hij of zij laat zien. Je laat dus bij de slijterij voor een fles drank alleen je geboortedatum zien, niet de overige gegevens. Zoals in het regeerakkoord staat: „Regie over hun eigen data”. Maar daar zijn privacy-deskundigen het niet helemaal mee eens.

Digitale ID koppelen aan persoonsgegevens

Aanhangers en voorstanders pleiten voor een mondiaal systeem. Uit het onderzoek van Follow the Money blijkt dat dezelfde organisaties en bedrijven die betrokken waren bij de ontwikkeling van de coronapas met QR-code, nu ook dit systeem aanjagen. Onder meer de Wereldbank, de Bill and Melinda Gates Foundation en een aantal grote bedrijven worden genoemd.

Naast het registreren van je persoonsgegevens is er nog meer. Want waar heb je die Digital ID voor nodig? Wat dacht je van het openen van een bankrekening, het aanvragen van een rijbewijs, stemmen, belastingaangifte of een lening aanvragen. Maar ook opleiding of carrière worden geregistreerd en zelfs gedrag op social media kan worden toegevoegd.

Schending van privacy

Maar daar klinkt wel protestgeluid van wetenschappers en expert als het gaat om de privacy. Zo stelt hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit dat grote bedrijven dit al jaren willen. „Laten we op de pandemie meeliften en een oplossing aandragen waarbij wij de controle hebben. Je begrijpt waar dat heengaat”, stelt hij.

Het gevolg? Een surveillancestaat, oftewel een controlestaat. En dat betekent volgens Jacobs het „einde van vrijheid zoals we die kennen”. Ook merkt Directeur Vincent Böhre van stichting Privacy First op dat „het einde van anonimiteit een ramp zou zijn voor journalisten of activisten. Zeker in bepaalde regio’s kan dat levensgevaarlijke situaties opleveren.” Böhre: „Maar eigenlijk moet iedere burger zich anoniem in de openbare ruimte kunnen begeven, kunnen winkelen, zijn mening kunnen uiten.”

Wurgcontract door digitale identiteit

Een vaccinatieprogramma blijkt dus een opstap naar een digitale identiteit. „Vaccinatie biedt een geweldige kans om kinderen al vroeg in hun leven een duurzame, draagbare en veilige digitale identiteit te geven”, schreef Denktank ID2020 op Medium. ID2020 is de meest invloedrijke digital ID-lobbyist. Bij hen zijn ondermeer de Rockefeller Foundation, Microsoft, Mastercard en Facebook aangesloten. Follow the Money kaart aan dat privacy-deskundigen bang zijn voor het feit dat de coronapas uiteindelijk leidt tot een bredere invoering van de Digitale ID.

Expert Paul Oude Luttighuis vertelt tegen het onderzoeksplatform dat het blockchain-systeem nauwelijks nog aan te passen is als genoeg mensen meedoen. „Zo gaan we onszelf invangen in een onveranderlijk sociaal contract.” En volgens Oude Luttighuis wordt dat uiteindelijk een wurgcontract. Kun je daar uitstappen? „Jawel, maar alleen ten koste van verbanning, achterlating van hun erfenis en wellicht de noodzaak helemaal zelf zo’n nieuw netwerk te beginnen.”

 

psychologische manipulatietechnieken

https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/psychologische-manipulatietechnieken-op-de-massa-toegepast-voor-de-blijvende-covid-dictatuur/#comment-1885

Website door Alexander Struelens