Links

artikels mbt actuele reorganisatie geestelijke gezondheidszorg

Gezien de actuele ontwikkelingen in de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg door Maggie de Block en de hiermee verbonden discussie over "Evidence Based Therapy" (EBT) is dit een interessante studie.


Ondanks wat de BFP/VVKP beweert, namelijk dat Evidence Based Therapy niet per se hoeft samen te vallen met geprotocolleerde cognitief-gedragsmatige kortdurende therapie (CGT), is dit in de praktijk vaak wel het geval. Men gaat er van uit dat EBT wetenschappelijk bewezen is omdat men onderzoek doet (naar wat per definitie niet te meten valt), en concludeert dat daarom deze therapievorm de meest efficiënte zou zijn.


Wetenschappelijk onderzoek signaleert dat de effect-groottes van deze CGT-therapieën vaak overschat wordt en dat er bij de Randomized Control Trails (RCT, een onderzoeksmethode waarbij CGT vergeleken wordt met een placebo-therapie gegeven door een graduaatstudent of zo) eigenlijk nauwelijks vergeleken wordt met goed uitgevoerde "gewone gesprekstherapieën".

U kan uw conclusies zelf trekken in bijgevoegd artikel :

http://jonathanshedler.com/wp-content/uploads/2018/05/Shedler-2018-Where-is-the-evidence-for-evidence-based-therapy.pdf

Website door Alexander Struelens