Psychoanalytische therapie

"De bittere lessen uit het verleden moeten voortdurend opnieuw worden geleerd".

Confucius

Psychoanalytische therapie gaat er net als de psychoanalyse van uit dat het onbewuste een centrale rol inneemt. Vanuit deze visie kennen psychische klachten hun oorsprong in de eigen levenshouding en is het mogelijk oude gedragspatronen te doorbreken. Deze therapievorm richt zich op het onderzoeken van onbewuste patronen en hoe ze van invloed zijn op onze relaties, gedragingen en gevoelens. In therapie zullen we proberen te begrijpen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben om zo de problemen waar we nu tegen lopen beter te begrijpen en te
verwerken.

Psychoanalytische therapie is gericht op verdieping van zelfinzicht. Wanneer onbewuste patroneren duidelijk worden kunnen deze vervangen worden door aangepastere, gezondere manieren van omgaan met conflictsituaties. Hierdoor zal er een vermindering van klachten optreden en is er persoonlijke ontwikkeling mogelijk.

 

 

Website door Alexander Struelens