Psychotherapie

In psychotherapie leggen we ons toe op het onderzoeken van onbewuste  patronen en hoe deze van invloed zijn op uw relaties, gedragingen en  gevoelens. Door deze patronen proberen te begrijpen kunnen we de  problemen waar u nu tegenaan loopt beter beïnvloeden. Pijn,  angst, boosheid, onzekerheid en verdriet kunnen hardnekkige vormen  aannemen, net zoals depressie, angst- en stemmingsstoornissen, pijnlijke  relationele problemen, stress en burn-out..

Therapie is een intensief en duurzaam proces. Ik streef in mijn werk naar diepgaande, wezenlijke  groei, geen kortdurend ‘oplapwerk’. Daarvoor hebben we tijd nodig en  moeten we werk verzetten. Zonder het onnodig zwaar te maken, maar wel  met aandacht en oog voor de moeilijke onderwerpen.

Therapie  richt zich op het ontwikkelen van een grotere en meer wakkere aandacht  voor het eigen functioneren, meer zelfbesef en zelfaanvaarding. Wanneer  onbewuste patroneren duidelijk worden kunnen deze vervangen worden door  aangepastere, gezondere manieren van omgaan met conflictsituaties.  Hierdoor is het mogelijk een grotere vrijheid te verwerven in contact met zichzelf en anderen, om zo een beter passend leven te realiseren.

Ik maak gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken.  Vragen en conflicten die achter concrete klachten liggen worden  inzichtelijk gemaakt. Tijdens de sessies wordt gewerkt met  gesprekstherapie, droomanalyse, tekeningen en actieve imaginatie. Er  wordt gesproken, niet enkel over de klachten maar over alles wat u te  binnen schiet en wat u opmerkt bij zichzelf. Lichamelijke  gewaarwordingen, affectieve belevingen en het denken daarover worden  verkend.

Therapie is geschikt voor  degene die iets wil uitzoeken met betrekking tot zijn of haar  persoonlijke geschiedenis, of voor degene die een tijd lang individuele  begeleiding wenst. De frequentie van de sessies is afhankelijk van de  situatie.

 

Het middelpunt van de behandeling bent U. Niet uw klacht, noch de  doelen die u uzelf stelt. Dat klinkt nogal logisch, maar dit reikt verder  dan u zo op het eerste oog zou denken. U hebt namelijk alles in huis om  uzelf verder te helpen. U hebt de kwaliteiten en talenten om uw leven  in te richten zoals u dat wilt. Gedurende jaren heeft u vaste  patronen ontwikkeld en methoden om ‘te overleven’ - we zoeken uit wat er  gebeurt als u die doorbreekt, als u uzelf toestaat door te dringen tot  de kern. U zult ook merken dat de behandeling zich niet beperkt tot één  enkel aspect. U bent een complex mens, van uw lichaam tot uw geest en de  omgeving waarin u leeft, het heeft allemaal te maken met u en met wat er nu  speelt.


Uw verhaal: leren
lezen, én schrijven. 

Bijzonder belangrijk is dat u uw verhaal kunt vertellen. Het ‘op een  rijtje zetten’ van uw eigen verhaal levert een schat aan kennis op. We  ontdekken samen verbanden in uw verhaal, vinden uit waar patronen  vandaan komen. Daarbij proberen we verbanden te leggen in schijnbaar  “los” van elkaar staande gegevens, ervaringen en gevoelens. In dat  opzicht is het noodzakelijk terug te kijken om te begrijpen dat bepaalde  gevoelens hun geschiedenis hebben en niet uit de lucht zijn komen  vallen. Samen gaan we op zoek naar uw (verborgen) krachten om de  problemen aan te pakken.


Naast uw leven, leert u ook uw lichaam lezen.

Sommige mensen zitten letterlijk niet goed in hun vel. Ze hebben niet of nauwelijks contact  met hun lichaam, maar ondervinden wel hinder van allerlei  ‘onverklaarbare’ klachten. Ons lichaam liegt niet. Het geeft grenzen  aan, laat alarmen afgaan en zet ons op scherp als dat nodig is. In de  behandeling gaan we op zoek naar de taal van uw lichaam.

"Als je in je geest investeert, wordt je lichaam vanzelf beter beheerd".

Midas Dekkers

 

 

Website door Alexander Struelens